Decrease Font Size Increase Font Size || Print Button
This File was last Updated/Modified: October 19 2019 15:58:39.

राज्य मानव विकास रिपोर्ट

1. अरुणाचल प्रदेश  2005 12. मध्य प्रदेश 1995

2. असम 2003

13. महाराष्ट्र 2002
3. छत्तीसगड़ 2005

14. नागालैंड 2004
4. दिल्ली 2006 15. उड़ीसा 2004
5. गुजरात 2004 16. पंजाब 2004
6. हिमाचल प्रदेश 2002 17. राजस्थान 2002
7. कर्नाटक 1999 18. सिक्किम 2001
8. कर्नाटक 2005 19. तमिलनाडु2003
9. केरल 2005 20. त्रिपुरा 2007
10. मध्य प्रदेश 2002 21. उत्तर प्रदेश 2003

अंग्रेजी 


हिंदी 
11. मध्य प्रदेश 1998 22. पशचिम बंगाल 2004